INVESTUJEME DO
PREDIKTIVNÍ PÉČE
O ZDRAVÍ.
NEJEN U PACIENTŮ.

VYVÍJÍME ŘEŠENÍ PRO PREDIKCI ZMĚN ZDRAVOTNÍHO STAVU.

Naším cílem je vytvořit systém personalizované péče o zdraví, založené na inovativních biochemických a metabolomických analýzách a pokročilých IT řešeních pro jejich vyhodnocení.

Aiomica hledá a vyvíjí biomarkery a postupy
monitorování zdraví k předpovědi zdravotních změn.

poznej své zdraví – žij zdravěji

NAŠE VIZE: PREDIKTIVNÍ MONITORING A ZDRAVOTNÍ PÉČE NA MÍRU

Včasná diagnóza může umožnit účinnou léčbu a je klíčem k lepší kvalitě života. Naším cílem je vytvářet řešení pro prediktivní zdravotní péči a identifikovat včasný vznik onemocnění, což by umožnilo včasnou léčbu nemoci nebo dokonce preventivní opatření, počínající třeba změnou životního stylu.

Myšlenka predikce změny zdraví je jednoduchá: místo čekání na nemoc a následného pokusu o léčbu zde existuje možnosti sledování osobního zdraví a jeho změn a pak eventuálně přijetí opatření, než se zhoršující se zdraví stane vážným problémem.