aiomica

otevírá potenciál moderní vědy o zdraví pomocí umělé inteligence a technologií velkých dat

alphagamma-Understanding-Artificial-Intelligence-Machine-Learning-and-Deep-Learning-entrepreneurship

big data & artificial intelligence

Skutečně velká medicínská data, která vznikají při analýze fungování lidského těla, představují zcela nové problémy při jejich ukládání, zpracování a využívání. Základní surová data z ;jednoho analytického měření vyžadují stovky megabajtů úložného prostoru a  jejich předzpracování produkuje tisíce informačně bohatých vlastností. Tyto vlastnosti musí být dále analyzovány a porovnávány s ostatními datovými sadami, aby bylo možno budovat obrázek o celém kontextu. aiomica doluje významy z rozsáhlých a složitých datových sad tak, aby bylo možno získat praktická zdravotní doporučení.

Tento úkol je nad lidské síly. Bioinformatika, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka a jiné pokročilé nástroje umělé inteligence jsou důležitým předpokladem úspěchu na této odvážné objevné cestě. aiomica vyvíjí proprietární algoritmy a techniky umělé inteligence, aby naplnila příslib nového, hlubokého pochopení individuálního zdravotního stavu při současném respektování ochrany osobních dat a soukromí svých klientů.

 
 

omics

Slovo “omics” odkazuje na oblasti biologické vědy, které v anglickém originále mají koncovku “-omics”, jako jsou např.  genomics, transcriptomics, proteomics nebo metabolomics. Překotný rozvoj technologií sekvenování DNA a RNA a hmotové spektrometrie nám nyní umožňují vyvinout nové, efektivní a cenově dostupné aplikace, které mohou transformovat potenciál medicíny a péče o lidské zdraví.

Pokroky “omics” technologií počaly personalizovat znalost  zdravotního stavu na molekulární úrovni a toto nové chápání změní klinickou praxi a individuální péči o vlastní zdraví. Všechny tyto technologie však musí být integrovány, aby bylo možné analyzovat komplexní obraz osobního zdraví a jeho změn, za účelem monitorování a předvídání vzniku nemocí nebo jejich léčby. Integrace “omics” dat s dlouhodobými zdravotními záznamy nám umožní porozumět, predikovat a diagnostikovat vývoj individuálního zdravotního stavu.

“Cost to Zero” moonshot

V říjnu 2016, StartUp Health oznámil deset ambiciózních cílů (10 Health Moonshots) pro urychlení řešení velkých zdravotních výzev dneška. Jeden z těchto ambiciózních cílů je iniciativa “Cost to Zero”. My ve firmě aiomica věříme, že objektivní informace o zdravotním stavu a jeho změnách poskytnuté včas mohou zabránit rozvinutí nemoci a tak se stát nejefektivnějším preventivním lékem.  

aiomica cílí na radikální snížení nákladů na zdravotní péči. Chceme dosáhnout milionkrát nižších zdravotních nákladů.

 

Spojte se s námi

aiomica a.s., Poděbradská 173 / 5, Praha 9, 190 00 Czech Republic

 

 * Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ berete na vědomí, že naše společnost aiomica, a.s., IČO: 08002215, bude zpracovávat Vaše osobní údaje (zejména Vaše jméno, e-mailovou adresu a obsah Vaší zprávy i naší následné komunikace) za účelem vyřízení Vaší zprávy. Další informace o tomto zpracování osobních údajů i Vašich souvisejících právech naleznete zde.

Ochrana osobních údajů

© Copyright 2020 aiomica, a.s., All rights reserved